Merkel

Moal schauer, woas däi heier zammbraud. Wär schäi, wenn däi Brähi a weng besser schmeggerd wäi ledzdes Joahr.

Wall drinkng mäin’s ja widder mir – ob mä woll’n odder ned.

 Erwin P. Kandel

 

Foto: dapd/Axel Schmidt/dapd –  news.de

Däi schaud manchmoal wäi a Acherla wenns blidzd.

Erwin P. Kandel